Over onze school

91b60933 a010 4fce b740 35696ec21f22 Gezonde School 94103c0f 530x357

Slogan van de Meerpaal is: ‘Een wereldse wijkschool’

 

OBS de Meerpaal is een basisschool die deel uitmaakt van een stichting. Stichting Gearhing is een stichting die zorg draagt voor 29 basisscholen in heel Zuidwestelijk Friesland. De 29 basisscholen zijn verdeeld in zeven onderwijsteams. Binnen de onderwijsteams werken de scholen samen, met name op onderwijskundig gebied. Onderwijsteam 5 bestaat uit OBS Tweespan, OBS de Dam en OBS Meerpaal, alle drie gevestigd in Lemmer. Onze drie scholen staan voor krachtig onderwijs. Wij werken nauw samen met elkaar, we delen onze kennis en maken gebruik van elkaars talenten.

Per school leggen we verschillende accenten.

‘De Meerpaal’ wil een veilige aanlegplaats zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Onze school is een ‘open’ school met ruimte en respect voor verschillende ideeën en aandacht voor de mogelijkheden van elke leerling. We richten ons op de wijk en de wereld om ons heen. Naast primaire aandacht voor basisvaardigheden als rekenen en taal, vinden wij het belangrijk dat de leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als burger; in hun eigen buurt, in de Nederlandse samenleving en in de wereld. Ook als ‘kleine’ burger moet je je betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor de wereld om je heen.

Vanaf schooljaar 2017/2018 zijn wij 'Gezonde school' op het gebied van sport&bewegen. In het schooljaar 2018/2019 hopen we daar het onderdeel welbevinden bij te behalen. Mede door het gebruik van de methode 'Happy Kids'.

De aansturing van ons onderwijsteam wordt gedaan door het managementteam, bestaand uit directeur Mirjam Holwerda, manager bedrijfsvoering Thijs van der Veen en een administratief medewerkster. Daarnaast is op iedere school een locatiecoördinator aanwezig. Op de Meerpaal is dit Mindou van der Veen.