Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar benaderen we u voor de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad van o.b.s. de Meerpaal beheert de ouderbijdrage. Uw bijdrage wordt ingezet in dit schooljaar  diverse leuke activiteiten zoals de sinterklaascadeautjes voor de leerlingen, traktaties bij diverse activiteiten zoals het voorleesontbijt, de kerstmaaltijd, de musical, de laatste schooldag, etc.

De bijdrage is minimaal 18 euro per leerling. Voor ouders/ verzorgers die meer dan 1 kind op school hebben geldt het volgende:

- het eerste kind 18 euro,

- het tweede kind 16 euro,

- elk volgende kind 14 euro.

Uw bijdrage ontvangen wij graag door middel van storting op rekening nummer NL67 RABO 0337 0097 32 van de Rabobank t.a.v. Penningmeester or/or de Meerpaal. Vermeld aub de namen van uw kinderen en in welke groep ze zitten.